Kayıtlar

Ağustos, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Mahkeme Harç Ve yargılama Giderleri Ne kadar Tutar?

Bir dava açacaksınız ama ne kadar harç ve gider tuttuğunu mu merak ediyorsunuz.2015 yılına ait düzenlenmiş yargı harçları aşağıda yer almaktadır.Burda dikkat edilmesi gereken davanızı açarken Mahkeme başvurma harcı yanında davanızın nisbi veya maktu harclardan hangisi içine gireceğidir.Mesela boşanma davası maktu harca tabiyken alacak davası nisbi harca tabi olup bedel üzerinden harç hesaplaması yapılmaktadır.Keza davanızda yatırmanız gereken gider avansı,tanık giderleri,bilirkişi ve keşif giderlerini de bu hesaplama içine katmanız gerekmektedir. https://vatandas.uyap.gov.tr/vatandasportal/index.jsp?v=178 adresinden davanızın yaklaşım maliyetini öğrenebilirsiniz.


YARGI HARÇLARI 2015 Yılı Yargı Harçları: Maliye Bakanlığınca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde …