Yeni HMK kapsamında dava dilekçe örneği


                                                                       .......MAHKEMESİNE

DAVACI:(Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası ) (Tüzel kişiler için Unvanı,varsa ticaret sicil numarası veya tüzel kişi kimlik numarası)

ADRESİ:

VEKİLİ(Kanuni Temsilcisi):

ADRESİ:

DAVALI:(Adı Soyadı) (Tüzel kişiler için Unvanı,biliniyorsa ticaret sicil numarası veya tüzel kişi kimlik numarası)

ADRESİ:

DAVANIN KONUSU:


İDDİALARIN DAYANAĞI OLAN BÜTÜN VAKIALARIN AÇIK ÖZETLERİ :İDDİA EDİLEN HER BİR VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİ :


DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER :TALEP SONUCU:


Davacının Adı Soyadı
             İmzası
(varsa kanunî temsilcisinin veya vekilin imzası)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Arsa Payının Düzeltilmesi Davası ve Unsurları

Binada bulunan maliklerden biri, arsa payının hatalı belirlendiğini düşünerek; arsa payının düzeltilmesini isteyebilir. Arsa payı düzeltilm...