Müteahhitten daire alırken nelere dikkat etmeli?


Müteahhitten daire aldım ama hâlâ tapusunu almadım. Müteahhit inşaatı tamamlamadı, yarım bıraktı ortalarda yok.  Arsa sahibine başvuruyoruz o da bize tapu vermeye yanaşmıyor. Müteahhitle de sözleşmenin fesholunduğunu, bizlerin onu ilgilendirmediğini söylüyor. Acaba bizler aldatılıyor muyuz?Müteahhit iskan almadan kaçtı gitti?Müteahhit dairemi sözleşmedeki gibi teslim etmedi?

Bu gibi sorunlar özellikle inşaat sektörünün hızlı yükselişe geçtiği bu dönemlerde oldukça sorulan ve gündemden düşmeyen sorunlardır.

Müteahhitten daire alınacak ise bunun en iyi yöntemi bitmiş daireyi tapuda tescil yapılmak kaydı ile satın almaktır.

Ancak bu halde daireler hem daha pahalı hem de taksitlendirme imkanından biraz uzak olduğundan,bunun için hesaplı  olması açısından inşa halinde daire almak tercih edilir. Elbette herkesin elinde peşin para yoktur.

Ancak bu halde satın alma bir alım-satım değil bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gündeme gelir ve Bu sözleşme noterde yapılmak zorundadır.Yapılan Satış vaadi sözleşmesi tapuya gidilerek şerh verdirilerek müteahhitin aynı daire için yapacağı mükerrer satışlar önlenmiş olur ve sözleşme kapsamı resmiyet kazanır.

Noterden yapılmayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi geçersizdir ve alıcıya tapuyu isteme hakkı vermez.Taraflar birbirlerine verdiklerini geri iade etmekle mükellef hale gelirler ve sözleşmede yer alan cezai şart,tazminat vb ifadelerinde bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Sorunlardan bir tanesi ise alıcıya tapuda dairenin devri için arsa sahibi ile müteahhit arasında hukuki ihtilaf olmamasıdır. Bunun nedeni de şudur: Müteahhidin arsa sahibinden kendisine düşen daireleri alabilmesi için önce müteahhidin görevini, borcunu yerine getirmesi lazımdır. Borçlar Kanunu'na göre kendi borcunu yerine getirmeyen karşı taraftan borcunu yerine getirmesini isteyemez. Peki müteahhit, arsa sahibinden dairesini alamıyorsa, müşteriye nasıl verecek? Müteahhit inşaatı bitirmediği müddetçe arsa sahibi de bu maddeye dayanarak ona düşen daireleri vermez. Bu durumda da müteahhitten daire alanlar dairelerine sahip olamaz. Hele arsa sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşme fesholundu ise bu mesele daha da işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

Böyle bir durumda alıcı tüketici mahkemesine dava açarak seçimlik haklarını kullanabilecektir.Fakat yargılamaların uzaması,icra safhasında tahsilatın yapılaması ve verilen paranın geri alınamaması gibi durumlar alıcının mağduriyetini daha da arttırmaktadır.

Tüm bunların yanında Müteahhit daireyi sözleşmedeki niteliklerde  teslim etmez veya vaadedilen süreden sonra geç teslim eder  ise,alıcı yine tüketici mahkemesine başvurarak sözleşmeye aykırılıktan kaynaklı zararlarının tazmini için dava açma hakkına sahiptir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Yargıtaya göre boşanma sebepleri nelerdir? İşte bu yazımda bunlara ayrıntılı değineceğim. Yargıtay’ın boşanma sebepleri olarak saydığı ko...