22 Şubat 2014 Cumartesi

10 YIL ÖNCEYE KADAR KULLANILAN KREDİLERİN DOSYA MASRAFINI GERİ ALABİLİRSİNİZ

 Bilindiği üzere son günlerde sosyal medyada Banka kredileri ile ilgili dosya masrafının geri iadesi ile ilgili haberler dolaşmakta.Bu bakıman vatandaşlarımızı bilgilendirmeyi bir görev bilmekteyiz.

Öncelikle bu husus Konut, İhtiyaç, Taşıt v.s. gibi Tüketici Kredileri ile ilgilidir, ve Ticari Krediler için geçerlilik arzetmemektedir.Ticari kredi başvurusu yapmışsanız geri iadeyle ilgili başvuru yapsanız dahi geri alma şansınız zor gözükmektedir.

 Tüketici Kredilerinden kesilen bu bedellerin geri alınabilmesi için iki yol bulunmaktadır. Bu yollara başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm v.s gibi evraklar hazır olmalıdır. Bu evrakları talep ettiğinizde bankanızın size verme mecburiyeti vardır.Bu evraklar yok ise banka tarafından kesilen bedellerin tutarı ve ne için kesildiği bilinmelidir. 

 Bankadan alınan konut kredisinde tüketiciden dosyası masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer almaktadır.Bunlar potek Tesis, Ekspertiz, Sigorta Ücretleri gibi kalemler olup,bu bedellerin talep edilmesi halinde  bu talepler reddedilmektedir.  

Burada dikkat edilmesi gereken bankaya karşı her aldığı bedelden öte aldığı masrafı zorunlu gider olarak açıklayamadığı bedellerin tahsili için dava açılmasıdır.Aksi taktirde davanız kısmen red kararına uğrayacağından yapılan masraflar alınamaz ayrıca banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalabilirsiniz.

 Burda kısaca mahkeme ‘Masraf adı altında aldığın parayı nereye harcadın. Eğer bunu belgeleyemiyorsan geri ödemekle yükümlüsün.’ demektedir. 

 Başvuru şekli iki şekilde olup ilki Tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 68. Maddesi uyarınca Tüketici Hakem Heyetleridir.


Bu madde kapsamında Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.
(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.
denmektedir.
 
Bu bedellerden Yüksek olan Tutarlar için Tüketici Mahkemesine,eğer bulunduğunuz il veya ilçede tüketici mahkemesi yoka Tüketici Mahkemesi Sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesine Dava açarak bu hakkınızı arayabilirsiniz.

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Yargıtaya göre boşanma sebepleri nelerdir? İşte bu yazımda bunlara ayrıntılı değineceğim. Yargıtay’ın boşanma sebepleri olarak saydığı ko...