Kayıtlar

Eylül, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Boşanma Sonrası Mal rejimi-Mal Paylaşımı-Edinilmiş Mallara Katılma

BOŞANMA SONRASI MAL PAYLAŞIMI-MAL REJİMLERİ
Öncelikle bu davanın açılabilmesi için evlilik birliğinin tasfiye olması gerekmektedir.Evlilik birliğinin tasfiyesi ya eşlerden birinin ölümü yada açılmış boşanma davasının kesinleşmesi ile oluşacaktır.Uygulamada boşanma davası ile birlikte açılan mal rejimine ait davalar boşanma davasından ayrılmakta,boşanma davası (evlilik birliğinin tasfiyesi) gerçekleştikten sonra davaya devam edilmektedir.
Mal rejiminde 2002 yılını esas almakta fayda vardır. Taraflar, evlenirken veya evlendikten sonra kanunda yazılı mal rejimlerinden birini seçip sözleşme yapmamışlarsa ilk sıradaki yasal mal rejimine, yani edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. 2002 öncesindeki yani mal ayrılığı dönemde bir eş,diğerinin bir mal edinmesine katkıda bulunmuşsa bu miktar üzerinden hak talep edebilir.Bu katkısı malın değerinde artışa sebep olmuşsa,bu da hakkın konusu olur.Bu tür taleplere katkı payı alacağı ve katkı payı değer artışı denmektedir.


Taraflar 1 Ocak 20…

Boşanma davalarında maddi manevi tazminat

BOŞANMA DAVALARINDA MANEVİ TAZMİNAT
 MANEVİ TAZMİNAT

Manevi tazminat zarar görenin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana eksilmenin giderilmesi, tazmin ve telafi edilmesidir
 Manevi Tazminatın Şartları
Manevi tazminatın talep edilebilmesi için genel olarak benimsenin şartlar;
- Kusur şartı
- Zarar oluşmalıdır
- Zarar ile kusur arasında illiyet (Sebep-Sonuç) bağı olmalıdır
- Hukuka aykırılık olmalıdır
BOŞANMADAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT

Türk Medeni Kanununa göre “boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir”. Burada bu tazminata hükmedilebilmesi için yani boşanmadan doğan tazminata hak kazanabilmek iin bir takım şartlar vardır.
BOŞANMADAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT ŞARTLARI- Tazminat isteyen eş kusursuz olmalı ya da az kusurlu olmalıdır,
- Tazminat istenen eş daha kusurlu olmalıdır,
- Zarar oluşmalıdır
- Nedensellik bağı olmalıdır
- Hukuka aykırılık olmalıdır. -Fiz…