Kayıtlar

Mayıs, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çalışma Alanlarımız

Resim
Danışmanlığını yaptığımız bazı hukuki konular : ÖZEL HUKUK:Aile Hukuku Aile Hukuku konusunda ;
 Boşanma davaları
 Nafaka davaları
 Velayet davaları
 Evlat edinme ile ilgili davalar
 Babalık Davaları
 Mal rejimleri ile ilgili davalar
 Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar...Gayri Menkul Hukuku
Gayri menkul ile ilgili baktığımız davalar; 
 Tapu iptali ve tescil davaları
 Şuf'a davaları
 Men'i müdahale davaları
 Ecri misil davaları
 Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
 Geçit hakkı davaları
 Tespit davaları
 İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
 Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
 Diğer taşınmaz hukuku davaları. İcra ve İflas Hukuku
T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz... 
 İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
 Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
 İstihkak davaları
 İhtiyati haciz, ihtiyati h…